1
https://fwcdn.pl/fpo/86/29/678629/7615888.2.jpg
9,58 10 50 587 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/90/50/739050/7736517.2.jpg
9,42 10 21 229 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/90/49/739049/7714677.2.jpg
9,38 10 23 546 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/84/42/608442/7607111.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia

9,11 10 36 871 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/25/90/642590/7709604.2.jpg
9,03 10 22 091 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/84/44/608444/7833334.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Shadow of Death

9,03 10 20 932 oceny społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/84/43/608443/7657605.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: Armageddon's Blade

8,97 10 17 959 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/40/78/774078/7855272.2.jpg
8,91 10 9 324 oceny społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/44/40/624440/7618461.2.jpg
8,85 10 41 926 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/69/41/696941/7738940.2.jpg

Uncharted 4: A Thief's End

8,84 10 12 683 oceny społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/82/38/608238/7607115.2.jpg

Diablo II: Lord of Destruction

8,82 10 19 874 oceny społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/75/48/767548/7801448.2.jpg
8,74 10 7 585 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/85/97/608597/7622487.2.jpg
8,71 10 20 198 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/59/65/605965/7666609.2.jpg

Baldur's Gate II: Shadows of Amn

8,69 10 9 270 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/82/46/608246/7603379.2.jpg
8,68 10 10 312 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/67/78/606778/7614150.2.jpg

Gothic II: Die Nacht des Raben

8,68 10 18 822 oceny społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/60/64/606064/7352755.2.jpg
8,67 10 18 014 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/15/88/631588/7585281.2.jpg
8,66 10 18 154 oceny społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/67/77/606777/7360545.2.jpg
8,65 10 22 737 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/81/25/608125/7802219.2.jpg
8,62 10 22 571 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/81/09/608109/7350736.2.jpg
8,59 10 35 495 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/59/63/605963/7614266.2.jpg

8,58 10 24 595 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/81/08/608108/7350734.2.jpg
8,55 10 36 987 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/60/65/606065/7537701.2.jpg

Uncharted 2: Among Thieves

8,52 10 14 373 oceny społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/64/40/606440/7776545_1.2.jpg
8,52 10 5 689 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/81/06/608106/7657607.2.jpg
8,51 10 13 799 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/12/64/611264/7548841.2.jpg
8,51 10 31 422 oceny społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127.2.jpg
8,50 10 45 324 oceny społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/92/11/609211/7428523_1.2.jpg

Metaru Gia Soriddo

8,50 10 5 461 ocen społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/05/67/720567/7714438.2.jpg
8,50 10 16 344 oceny społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/81/05/608105/7657608.2.jpg
8,48 10 14 945 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/80/04/608004/7350630.2.jpg
8,48 10 10 044 oceny społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/22/25/752225/7836945.2.jpg
8,47 10 7 419 ocen społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/72/68/607268/7349010.2.jpg
8,46 10 9 925 ocen społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/608113/7466332.2.jpg
8,46 10 29 586 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/59/64/605964/7395841.2.jpg

Baldur's Gate

8,43 10 8 318 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/82/45/608245/7607121.2.jpg
8,41 10 8 987 ocen społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/11/76/611176/7361829.2.jpg
8,41 10 12 976 ocen społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/70/14/607014/7348524.2.jpg
8,40 10 5 325 ocen społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/75/49/607549/7524351.2.jpg
8,39 10 15 226 ocen społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/84/39/608439/7359736.2.jpg
8,38 10 12 308 ocen społeczności
42
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/607023/7737670.2.jpg
8,37 10 22 589 ocen społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/11/22/611122/7380532.2.jpg
8,37 10 14 475 ocen społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/86/19/608619/7350987.2.jpg
8,37 10 8 888 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/59/66/605966/7600242.2.jpg

Baldur's Gate II: Throne of Bhaal

8,36 10 5 645 ocen społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/11/80/611180/7712550.2.jpg
8,36 10 5 518 ocen społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/71/06/607106/7672156.2.jpg
8,35 10 9 830 ocen społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/84/35/608435/7526167.2.jpg
8,35 10 35 503 oceny społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/70/99/607099/7348674.2.jpg

Fainaru fantajî VII

8,33 10 4 256 ocen społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/96/42/609642/7611449.2.jpg

Uncharted 3: Drake's Deception

8,31 10 13 262 oceny społeczności
51
https://fwcdn.pl/fpo/97/31/609731/7353023.2.jpg
8,30 10 7 007 ocen społeczności
52
https://fwcdn.pl/fpo/63/40/606340/7347528.2.jpg
8,30 10 17 710 ocen społeczności
53
https://fwcdn.pl/fpo/58/68/605868/7517178.2.jpg
8,29 10 9 271 ocen społeczności
54
https://fwcdn.pl/fpo/11/20/611120/7524776.2.jpg
8,28 10 14 167 ocen społeczności
55
https://fwcdn.pl/fpo/84/32/608432/7363049.2.jpg
8,28 10 23 552 oceny społeczności
56
https://fwcdn.pl/fpo/05/33/620533/7599422.2.jpg
8,28 10 20 993 oceny społeczności
57
https://fwcdn.pl/fpo/80/14/608014/7350641.2.jpg
8,27 10 21 943 oceny społeczności
58
https://fwcdn.pl/fpo/67/83/606783/7472136.2.jpg
8,25 10 4 911 ocen społeczności
59
https://fwcdn.pl/fpo/84/38/608438/7350939.2.jpg
8,24 10 9 662 oceny społeczności
60
https://fwcdn.pl/fpo/24/89/612489/7362794.2.jpg
8,24 10 5 346 ocen społeczności
61
https://fwcdn.pl/fpo/40/42/614042/7481662.2.jpg
8,24 10 4 698 ocen społeczności
62
https://fwcdn.pl/fpo/12/22/611222/7555614.2.jpg
8,23 10 5 460 ocen społeczności
63
https://fwcdn.pl/fpo/76/47/607647/7350092.2.jpg
8,23 10 6 803 oceny społeczności
64
https://fwcdn.pl/fpo/00/63/610063/7369947.2.jpg
8,22 10 9 143 oceny społeczności
65
https://fwcdn.pl/fpo/85/89/608589/7358025.2.jpg
8,22 10 17 743 oceny społeczności
66
https://fwcdn.pl/fpo/92/16/609216/7425548.2.jpg
8,22 10 2 896 ocen społeczności
67
https://fwcdn.pl/fpo/24/90/612490/7362938.2.jpg
8,20 10 5 186 ocen społeczności
68
https://fwcdn.pl/fpo/61/82/606182/7539003.2.jpg
8,20 10 15 628 ocen społeczności
69
https://fwcdn.pl/fpo/63/42/606342/7601292.2.jpg
8,19 10 17 302 oceny społeczności
70
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,18 10 9 556 ocen społeczności
71
https://fwcdn.pl/fpo/84/45/608445/7350946.2.jpg
8,18 10 24 878 ocen społeczności
72
https://fwcdn.pl/fpo/29/13/622913/7709572.2.jpg
8,17 10 10 600 ocen społeczności
73
https://fwcdn.pl/fpo/24/62/662462/7705874.2.jpg
8,16 10 10 371 ocen społeczności
74
https://fwcdn.pl/fpo/86/73/688673/7655257.2.jpg
8,15 10 8 131 ocen społeczności
75
https://fwcdn.pl/fpo/97/23/609723/7361432.2.jpg
8,15 10 6 927 ocen społeczności
76
https://fwcdn.pl/fpo/28/96/612896/7528757.2.jpg
8,14 10 23 915 ocen społeczności
77
https://fwcdn.pl/fpo/55/71/695571/7658901.2.jpg
8,13 10 9 324 oceny społeczności
78
https://fwcdn.pl/fpo/75/56/767556/7908766.2.jpg
8,13 10 4 836 ocen społeczności
79
https://fwcdn.pl/fpo/40/19/644019/7599240.2.jpg

South Park: The Stick of Truth

8,12 10 9 275 ocen społeczności
80
https://fwcdn.pl/fpo/86/01/608601/7350971.2.jpg
8,11 10 18 345 ocen społeczności
81
https://fwcdn.pl/fpo/20/48/612048/7533489.2.jpg
8,11 10 10 083 oceny społeczności
82
https://fwcdn.pl/fpo/81/24/608124/7607288.2.jpg

8,11 10 9 224 oceny społeczności
83
https://fwcdn.pl/fpo/87/37/608737/7552598.2.jpg
8,10 10 9 356 ocen społeczności
84
https://fwcdn.pl/fpo/86/15/608615/7350985.2.jpg
8,10 10 8 630 ocen społeczności
85
https://fwcdn.pl/fpo/54/68/775468/7899701.2.jpg
8,09 10 4 488 ocen społeczności
86
https://fwcdn.pl/fpo/77/43/607743/7522874.2.jpg
8,09 10 3 896 ocen społeczności
87
https://fwcdn.pl/fpo/84/37/608437/7703966.2.jpg
8,09 10 9 847 ocen społeczności
88
https://fwcdn.pl/fpo/85/91/608591/7350962.2.jpg

8,08 10 12 105 ocen społeczności
89
https://fwcdn.pl/fpo/60/66/606066/7359653.2.jpg

Dragon Age: Origins

8,08 10 14 316 ocen społeczności
90
https://fwcdn.pl/fpo/68/24/606824/7492467.2.jpg
8,08 10 18 504 oceny społeczności
91
https://fwcdn.pl/fpo/43/32/744332/7776485.2.jpg
8,08 10 6 704 oceny społeczności
92
https://fwcdn.pl/fpo/70/24/607024/7880575.2.jpg
8,06 10 13 106 ocen społeczności
93
https://fwcdn.pl/fpo/12/88/611288/7601289.2.jpg
8,06 10 14 159 ocen społeczności
94
https://fwcdn.pl/fpo/84/41/608441/7599200.2.jpg
8,04 10 4 773 oceny społeczności
95
https://fwcdn.pl/fpo/13/18/681318/7584808.2.jpg
8,03 10 16 118 ocen społeczności
96
https://fwcdn.pl/fpo/69/58/606958/7582319.2.jpg

Biohazard 2

8,03 10 3 814 ocen społeczności
97
https://fwcdn.pl/fpo/11/12/611112/7601288.2.jpg
8,03 10 9 698 ocen społeczności
98
https://fwcdn.pl/fpo/44/27/714427/7681924.2.jpg
8,02 10 2 947 ocen społeczności
99
https://fwcdn.pl/fpo/28/49/612849/7363451.2.jpg
8,02 10 6 253 oceny społeczności
100
https://fwcdn.pl/fpo/85/95/608595/7369529.2.jpg
8,02 10 10 480 ocen społeczności
{"type":"videogame","ids":[678629,739050,739049,608442,642590,608444,608443,774078,624440,696941,608238,767548,608597,605965,608246,606778,606064,631588,606777,608125,608109,605963,608108,606065,606440,608106,611264,608434,609211,720567,608105,608004,752225,607268,608113,605964,608245,611176,607014,607549,608439,607023,611122,608619,605966,611180,607106,608435,607099,609642,609731,606340,605868,611120,608432,620533,608014,606783,608438,612489,614042,611222,607647,610063,608589,609216,612490,606182,606342,631631,608445,622913,662462,688673,609723,612896,695571,767556,644019,608601,612048,608124,608737,608615,775468,607743,608437,608591,606066,606824,744332,607024,611288,608441,681318,606958,611112,714427,612849,608595]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO