Najlepsze gry : grałeś/aś w ? z ? gier wideo.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/86/29/678629/7615888.2.jpg
9,57 10 52 168 ocen społeczności
gatunekRPG
2
https://fwcdn.pl/fpo/90/50/739050/7736517.2.jpg
9,41 10 22 183 oceny społeczności
gatunekRPG
3
https://fwcdn.pl/fpo/90/49/739049/7714677.2.jpg
9,37 10 24 468 ocen społeczności
gatunekRPG
4
https://fwcdn.pl/fpo/84/42/608442/7607111.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia

9,10 10 37 166 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
5
https://fwcdn.pl/fpo/25/90/642590/7709604.2.jpg
9,03 10 22 854 oceny społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/84/44/608444/7833334.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Shadow of Death

9,02 10 21 071 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
7
https://fwcdn.pl/fpo/84/43/608443/7657605.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: Armageddon's Blade

8,96 10 18 091 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
8
https://fwcdn.pl/fpo/40/78/774078/7855272.2.jpg
8,92 10 10 365 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
9
https://fwcdn.pl/fpo/44/40/624440/7618461.2.jpg
8,84 10 42 960 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
10
https://fwcdn.pl/fpo/69/41/696941/7738940.2.jpg

Uncharted 4: A Thief's End

8,82 10 13 245 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
11
https://fwcdn.pl/fpo/82/38/608238/7607115.2.jpg

Diablo II: Lord of Destruction

8,81 10 20 033 oceny społeczności
gatunekRPG
12
https://fwcdn.pl/fpo/75/48/767548/7801448.2.jpg
8,72 10 8 253 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
13
https://fwcdn.pl/fpo/85/97/608597/7622487.2.jpg
8,70 10 20 357 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
14
https://fwcdn.pl/fpo/59/65/605965/7666609.2.jpg

Baldur's Gate II: Shadows of Amn

8,67 10 9 332 oceny społeczności
gatunekRPG
15
https://fwcdn.pl/fpo/67/78/606778/7614150.2.jpg

Gothic II: Die Nacht des Raben

8,67 10 19 041 ocen społeczności
gatunekRPG
16
https://fwcdn.pl/fpo/82/46/608246/7603379.2.jpg
8,66 10 10 392 oceny społeczności
gatunekRPG / Turowa
17
https://fwcdn.pl/fpo/60/64/606064/7352755.2.jpg
8,66 10 18 247 ocen społeczności
gatunekRPG
18
https://fwcdn.pl/fpo/15/88/631588/7585281.2.jpg
8,65 10 18 419 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
19
https://fwcdn.pl/fpo/67/77/606777/7360545.2.jpg
8,64 10 22 928 ocen społeczności
gatunekRPG
20
https://fwcdn.pl/fpo/81/25/608125/7802219.2.jpg
8,61 10 22 757 ocen społeczności
gatunekRPG
21
https://fwcdn.pl/fpo/81/09/608109/7350736.2.jpg
8,58 10 36 025 ocen społeczności
gatunekRPG
22
https://fwcdn.pl/fpo/59/63/605963/7614266.2.jpg

8,57 10 24 839 ocen społeczności
gatunekRPG
23
https://fwcdn.pl/fpo/81/08/608108/7350734.2.jpg
8,54 10 37 461 ocen społeczności
gatunekRPG
24
https://fwcdn.pl/fpo/60/65/606065/7537701.2.jpg

Uncharted 2: Among Thieves

8,50 10 14 751 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
25
https://fwcdn.pl/fpo/12/64/611264/7548841.2.jpg
8,50 10 31 809 ocen społeczności
gatunekRPG
26
https://fwcdn.pl/fpo/81/06/608106/7657607.2.jpg
8,50 10 13 919 ocen społeczności
gatunekRTS
27
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127.2.jpg
8,50 10 45 870 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
28
https://fwcdn.pl/fpo/64/40/606440/7776545_1.2.jpg
8,49 10 5 741 ocen społeczności
gatunekRPG
29
https://fwcdn.pl/fpo/05/67/720567/7714438.2.jpg
8,48 10 16 728 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
30
https://fwcdn.pl/fpo/81/05/608105/7657608.2.jpg
8,47 10 15 058 ocen społeczności
gatunekRTS
31
https://fwcdn.pl/fpo/92/11/609211/7428523_1.2.jpg

Metaru Gia Soriddo

8,47 10 5 508 ocen społeczności
gatunekSkradanka / TPS
32
https://fwcdn.pl/fpo/80/04/608004/7350630.2.jpg
8,47 10 10 196 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
33
https://fwcdn.pl/fpo/22/25/752225/7836945.2.jpg
8,47 10 8 143 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
34
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/608113/7466332.2.jpg
8,45 10 29 967 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
35
https://fwcdn.pl/fpo/72/68/607268/7349010.2.jpg
8,44 10 10 013 ocen społeczności
gatunekRPG
36
https://fwcdn.pl/fpo/59/64/605964/7395841.2.jpg

Baldur's Gate

8,41 10 8 389 ocen społeczności
gatunekRPG
37
https://fwcdn.pl/fpo/11/76/611176/7361829.2.jpg
8,39 10 13 201 ocen społeczności
gatunekFPP / Logiczna
38
https://fwcdn.pl/fpo/82/45/608245/7607121.2.jpg
8,39 10 9 067 ocen społeczności
gatunekRPG / Turowa
39
https://fwcdn.pl/fpo/70/14/607014/7348524.2.jpg
8,38 10 5 417 ocen społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/75/49/607549/7524351.2.jpg
8,37 10 15 571 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
41
https://fwcdn.pl/fpo/84/39/608439/7359736.2.jpg
8,37 10 12 460 ocen społeczności
gatunekFPS
42
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/607023/7737670.2.jpg
8,36 10 22 778 ocen społeczności
gatunekTPS
43
https://fwcdn.pl/fpo/11/22/611122/7380532.2.jpg
8,36 10 14 679 ocen społeczności
gatunekRPG
44
https://fwcdn.pl/fpo/86/19/608619/7350987.2.jpg
8,35 10 8 963 oceny społeczności
gatunekRTS
45
https://fwcdn.pl/fpo/84/35/608435/7526167.2.jpg
8,34 10 35 867 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
46
https://fwcdn.pl/fpo/71/06/607106/7672156.2.jpg
8,34 10 9 981 ocen społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/59/66/605966/7600242.2.jpg

Baldur's Gate II: Throne of Bhaal

8,34 10 5 686 ocen społeczności
gatunekRPG
48
https://fwcdn.pl/fpo/11/80/611180/7712550.2.jpg
8,33 10 5 561 ocen społeczności
gatunekRTS
49
https://fwcdn.pl/fpo/70/99/607099/7348674.2.jpg

Fainaru fantajî VII

8,29 10 4 296 ocen społeczności
gatunekRPG
50
https://fwcdn.pl/fpo/96/42/609642/7611449.2.jpg

Uncharted 3: Drake's Deception

8,29 10 13 636 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
51
https://fwcdn.pl/fpo/63/40/606340/7347528.2.jpg
8,28 10 17 982 oceny społeczności
gatunekRPG
52
https://fwcdn.pl/fpo/84/32/608432/7363049.2.jpg
8,27 10 23 760 ocen społeczności
gatunekFPS
53
https://fwcdn.pl/fpo/97/31/609731/7353023.2.jpg
8,27 10 7 109 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
54
https://fwcdn.pl/fpo/58/68/605868/7517178.2.jpg
8,27 10 9 434 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
55
https://fwcdn.pl/fpo/05/33/620533/7599422.2.jpg
8,26 10 21 350 ocen społeczności
gatunekFPS
56
https://fwcdn.pl/fpo/11/20/611120/7524776.2.jpg
8,26 10 14 433 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
57
https://fwcdn.pl/fpo/80/14/608014/7350641.2.jpg
8,26 10 22 210 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
58
https://fwcdn.pl/fpo/84/38/608438/7350939.2.jpg
8,23 10 9 764 oceny społeczności
gatunekFPS
59
https://fwcdn.pl/fpo/67/83/606783/7472136.2.jpg
8,22 10 4 980 ocen społeczności
60
https://fwcdn.pl/fpo/24/89/612489/7362794.2.jpg
8,22 10 5 400 ocen społeczności
gatunekMMORPG
61
https://fwcdn.pl/fpo/85/89/608589/7358025.2.jpg
8,21 10 17 896 ocen społeczności
gatunekFPS
62
https://fwcdn.pl/fpo/00/63/610063/7369947.2.jpg
8,21 10 9 230 ocen społeczności
gatunekRTS
63
https://fwcdn.pl/fpo/12/22/611222/7555614.2.jpg
8,21 10 5 511 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
64
https://fwcdn.pl/fpo/40/42/614042/7481662.2.jpg
8,21 10 4 755 ocen społeczności
65
https://fwcdn.pl/fpo/76/47/607647/7350092.2.jpg
8,20 10 6 882 oceny społeczności
gatunekRTS
66
https://fwcdn.pl/fpo/61/82/606182/7539003.2.jpg
8,19 10 15 843 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
67
https://fwcdn.pl/fpo/92/16/609216/7425548.2.jpg
8,18 10 2 940 ocen społeczności
gatunekSkradanka / TPS
68
https://fwcdn.pl/fpo/63/42/606342/7601292.2.jpg
8,18 10 17 423 oceny społeczności
gatunekFPS
69
https://fwcdn.pl/fpo/54/68/775468/7899701.2.jpg
8,18 10 5 436 ocen społeczności
70
https://fwcdn.pl/fpo/84/45/608445/7350946.2.jpg
8,17 10 25 173 oceny społeczności
gatunekWyścigi
71
https://fwcdn.pl/fpo/24/90/612490/7362938.2.jpg
8,17 10 5 227 ocen społeczności
gatunekMMORPG
72
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,16 10 9 701 ocen społeczności
73
https://fwcdn.pl/fpo/29/13/622913/7709572.2.jpg
8,16 10 10 711 ocen społeczności
gatunekBijatyka
74
https://fwcdn.pl/fpo/24/62/662462/7705874.2.jpg
8,13 10 10 760 ocen społeczności
75
https://fwcdn.pl/fpo/86/73/688673/7655257.2.jpg
8,13 10 8 288 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
76
https://fwcdn.pl/fpo/97/23/609723/7361432.2.jpg
8,13 10 7 026 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
77
https://fwcdn.pl/fpo/28/96/612896/7528757.2.jpg
8,13 10 24 398 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
78
https://fwcdn.pl/fpo/75/56/767556/7908766.2.jpg
8,11 10 5 256 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
79
https://fwcdn.pl/fpo/55/71/695571/7658901.2.jpg
8,11 10 9 512 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
80
https://fwcdn.pl/fpo/86/01/608601/7350971.2.jpg
8,11 10 18 549 ocen społeczności
gatunekWyścigi
81
https://fwcdn.pl/fpo/40/19/644019/7599240.2.jpg

South Park: The Stick of Truth

8,10 10 9 433 oceny społeczności
gatunekRPG
82
https://fwcdn.pl/fpo/87/37/608737/7552598.2.jpg
8,09 10 9 497 ocen społeczności
gatunekRPG
83
https://fwcdn.pl/fpo/20/48/612048/7533489.2.jpg
8,09 10 10 266 ocen społeczności
gatunekFPS
84
https://fwcdn.pl/fpo/81/24/608124/7607288.2.jpg

8,09 10 9 333 oceny społeczności
gatunekRPG
85
https://fwcdn.pl/fpo/86/15/608615/7350985.2.jpg
8,08 10 8 732 oceny społeczności
gatunekMMORPG
86
https://fwcdn.pl/fpo/84/37/608437/7703966.2.jpg
8,07 10 9 946 ocen społeczności
gatunekRPG
87
https://fwcdn.pl/fpo/60/66/606066/7359653.2.jpg

Dragon Age: Origins

8,07 10 14 459 ocen społeczności
gatunekRPG
88
https://fwcdn.pl/fpo/85/91/608591/7350962.2.jpg

8,07 10 12 243 oceny społeczności
gatunekFPP / Logiczna
89
https://fwcdn.pl/fpo/68/24/606824/7492467.2.jpg
8,07 10 18 757 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
90
https://fwcdn.pl/fpo/77/43/607743/7522874.2.jpg
8,06 10 3 918 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
91
https://fwcdn.pl/fpo/43/32/744332/7776485.2.jpg
8,05 10 7 436 ocen społeczności
gatunekRPG
92
https://fwcdn.pl/fpo/12/88/611288/7601289.2.jpg
8,05 10 14 348 ocen społeczności
gatunekTurowa / Taktyczna
93
https://fwcdn.pl/fpo/70/24/607024/7880575.2.jpg
8,05 10 13 227 ocen społeczności
gatunekTPS
94
https://fwcdn.pl/fpo/13/18/681318/7584808.2.jpg
8,02 10 16 450 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
95
https://fwcdn.pl/fpo/84/41/608441/7599200.2.jpg
8,02 10 4 848 ocen społeczności
gatunekFPS
96
https://fwcdn.pl/fpo/11/12/611112/7601288.2.jpg
8,01 10 9 792 oceny społeczności
gatunekFPS
97
https://fwcdn.pl/fpo/44/27/714427/7681924.2.jpg
8,00 10 3 125 ocen społeczności
gatunekRPG
98
https://fwcdn.pl/fpo/85/95/608595/7369529.2.jpg
8,00 10 10 661 ocen społeczności
gatunekFPS
99
https://fwcdn.pl/fpo/69/58/606958/7582319.2.jpg

Biohazard 2

8,00 10 3 881 ocen społeczności
100
https://fwcdn.pl/fpo/28/49/612849/7363451.2.jpg
7,99 10 6 317 ocen społeczności
gatunekRTS / Turowa
{"type":"videogame","ids":[678629,739050,739049,608442,642590,608444,608443,774078,624440,696941,608238,767548,608597,605965,606778,608246,606064,631588,606777,608125,608109,605963,608108,606065,611264,608106,608434,606440,720567,608105,609211,608004,752225,608113,607268,605964,611176,608245,607014,607549,608439,607023,611122,608619,608435,607106,605966,611180,607099,609642,606340,608432,609731,605868,620533,611120,608014,608438,606783,612489,608589,610063,611222,614042,607647,606182,609216,606342,775468,608445,612490,631631,622913,662462,688673,609723,612896,767556,695571,608601,644019,608737,612048,608124,608615,608437,606066,608591,606824,607743,744332,611288,607024,681318,608441,611112,714427,608595,606958,612849]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO