Najlepsze gry : grałeś/aś w ? z ? gier wideo.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/86/29/678629/7615888.2.jpg
9,56 10 56 195 ocen społeczności
gatunekRPG
2
https://fwcdn.pl/fpo/90/50/739050/7736517.2.jpg
9,41 10 24 423 oceny społeczności
gatunekRPG
3
https://fwcdn.pl/fpo/90/49/739049/7714677.2.jpg
9,37 10 26 721 ocen społeczności
gatunekRPG
4
https://fwcdn.pl/fpo/84/42/608442/7607111.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia

9,10 10 37 833 oceny społeczności
gatunekStrategia / Turowa
5
https://fwcdn.pl/fpo/25/90/642590/7709604.2.jpg
9,03 10 25 093 oceny społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/84/44/608444/7833334.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Shadow of Death

9,02 10 21 307 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
7
https://fwcdn.pl/fpo/40/78/774078/7855272.2.jpg
8,98 10 13 048 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
8
https://fwcdn.pl/fpo/84/43/608443/7657605.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: Armageddon's Blade

8,96 10 18 315 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
9
https://fwcdn.pl/fpo/44/40/624440/7618461.2.jpg
8,81 10 45 325 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
10
https://fwcdn.pl/fpo/82/38/608238/7607115.2.jpg

Diablo II: Lord of Destruction

8,80 10 20 315 ocen społeczności
gatunekRPG
11
https://fwcdn.pl/fpo/69/41/696941/7738940.2.jpg

Uncharted 4: A Thief's End

8,80 10 14 838 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
12
https://fwcdn.pl/fpo/75/48/767548/8050762.2.jpg
8,71 10 10 664 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
13
https://fwcdn.pl/fpo/85/97/608597/7622487.2.jpg
8,69 10 20 805 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
14
https://fwcdn.pl/fpo/67/78/606778/7614150.2.jpg

Gothic II: Die Nacht des Raben

8,67 10 19 524 oceny społeczności
gatunekRPG
15
https://fwcdn.pl/fpo/59/65/605965/7666609.2.jpg

Baldur's Gate II: Shadows of Amn

8,66 10 9 451 ocen społeczności
gatunekRPG
16
https://fwcdn.pl/fpo/60/64/606064/7352755.2.jpg
8,65 10 18 819 ocen społeczności
gatunekRPG
17
https://fwcdn.pl/fpo/82/46/608246/7603379.2.jpg
8,64 10 10 536 ocen społeczności
gatunekRPG / Turowa
18
https://fwcdn.pl/fpo/15/88/631588/7585281.2.jpg
8,64 10 19 052 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa
19
https://fwcdn.pl/fpo/67/77/606777/7360545.2.jpg
8,63 10 23 373 oceny społeczności
gatunekRPG
20
https://fwcdn.pl/fpo/81/25/608125/7802219.2.jpg
8,61 10 23 156 ocen społeczności
gatunekRPG
21
https://fwcdn.pl/fpo/59/63/605963/7614266.2.jpg

8,56 10 25 472 oceny społeczności
gatunekRPG
22
https://fwcdn.pl/fpo/81/09/608109/7350736.2.jpg
8,56 10 37 316 ocen społeczności
gatunekRPG
23
https://fwcdn.pl/fpo/81/08/608108/7350734.2.jpg
8,52 10 38 572 oceny społeczności
gatunekRPG
24
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127.2.jpg
8,50 10 47 032 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
25
https://fwcdn.pl/fpo/81/06/608106/7657607.2.jpg
8,49 10 14 131 ocen społeczności
gatunekRTS
26
https://fwcdn.pl/fpo/12/64/611264/7548841.2.jpg
8,49 10 32 666 ocen społeczności
gatunekRPG
27
https://fwcdn.pl/fpo/64/40/606440/7776545_1.2.jpg
8,48 10 5 862 oceny społeczności
gatunekRPG
28
https://fwcdn.pl/fpo/60/65/606065/7537701.2.jpg

Uncharted 2: Among Thieves

8,48 10 15 663 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa
29
https://fwcdn.pl/fpo/81/05/608105/7657608.2.jpg
8,47 10 15 265 ocen społeczności
gatunekRTS
30
https://fwcdn.pl/fpo/92/11/609211/7428523_1.2.jpg

Metaru Gia Soriddo

8,46 10 5 629 ocen społeczności
gatunekSkradanka / TPS
31
https://fwcdn.pl/fpo/80/04/608004/7350630.2.jpg
8,45 10 10 523 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
32
https://fwcdn.pl/fpo/05/67/720567/7714438.2.jpg
8,45 10 17 547 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
33
https://fwcdn.pl/fpo/22/25/752225/7836945.2.jpg
8,44 10 9 825 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
34
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/608113/7466332.2.jpg
8,44 10 30 777 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
35
https://fwcdn.pl/fpo/72/68/607268/7349010.2.jpg
8,43 10 10 216 ocen społeczności
gatunekRPG
36
https://fwcdn.pl/fpo/59/64/605964/7395841.2.jpg

Baldur's Gate

8,40 10 8 528 ocen społeczności
gatunekRPG
37
https://fwcdn.pl/fpo/11/76/611176/7361829.2.jpg
8,38 10 13 717 ocen społeczności
gatunekFPP / Logiczna
38
https://fwcdn.pl/fpo/70/14/607014/7348524.2.jpg
8,38 10 5 617 ocen społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/82/45/608245/7607121.2.jpg
8,37 10 9 197 ocen społeczności
gatunekRPG / Turowa
40
https://fwcdn.pl/fpo/84/39/608439/7359736.2.jpg
8,36 10 12 782 oceny społeczności
gatunekFPS
41
https://fwcdn.pl/fpo/11/22/611122/7380532.2.jpg
8,36 10 15 179 ocen społeczności
gatunekRPG
42
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/607023/7737670.2.jpg
8,36 10 23 260 ocen społeczności
gatunekTPS
43
https://fwcdn.pl/fpo/86/19/608619/7350987.2.jpg
8,34 10 9 101 ocen społeczności
gatunekRTS
44
https://fwcdn.pl/fpo/54/68/775468/7899701.2.jpg
8,34 10 7 611 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/84/35/608435/7526167.2.jpg
8,33 10 36 659 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
46
https://fwcdn.pl/fpo/75/49/607549/7524351.2.jpg
8,33 10 16 309 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
47
https://fwcdn.pl/fpo/71/06/607106/7672156.2.jpg
8,33 10 10 242 oceny społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/59/66/605966/7600242.2.jpg

Baldur's Gate II: Throne of Bhaal

8,32 10 5 762 oceny społeczności
gatunekRPG
49
https://fwcdn.pl/fpo/11/80/611180/7712550.2.jpg
8,32 10 5 634 oceny społeczności
gatunekRTS
50
https://fwcdn.pl/fpo/70/99/607099/7348674.2.jpg

Fainaru fantajî VII

8,28 10 4 373 oceny społeczności
gatunekRPG
51
https://fwcdn.pl/fpo/63/40/606340/7347528.2.jpg
8,27 10 18 603 oceny społeczności
gatunekRPG
52
https://fwcdn.pl/fpo/84/32/608432/7363049.2.jpg
8,27 10 24 283 oceny społeczności
gatunekFPS
53
https://fwcdn.pl/fpo/96/42/609642/7611449.2.jpg

Uncharted 3: Drake's Deception

8,26 10 14 529 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
54
https://fwcdn.pl/fpo/97/31/609731/7353023.2.jpg
8,26 10 7 355 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
55
https://fwcdn.pl/fpo/58/68/605868/8050019.2.jpg
8,25 10 9 879 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
56
https://fwcdn.pl/fpo/11/20/611120/7524776.2.jpg
8,25 10 14 992 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
57
https://fwcdn.pl/fpo/05/33/620533/7599422.2.jpg
8,25 10 22 102 oceny społeczności
gatunekFPS
58
https://fwcdn.pl/fpo/80/14/608014/7350641.2.jpg
8,24 10 22 782 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
59
https://fwcdn.pl/fpo/84/38/608438/7350939.2.jpg
8,22 10 9 986 ocen społeczności
gatunekFPS
60
https://fwcdn.pl/fpo/67/83/606783/7472136.2.jpg
8,21 10 5 134 oceny społeczności
61
https://fwcdn.pl/fpo/85/89/608589/7358025.2.jpg
8,21 10 18 232 oceny społeczności
gatunekFPS
62
https://fwcdn.pl/fpo/00/63/610063/7369947.2.jpg
8,20 10 9 370 ocen społeczności
gatunekRTS
63
https://fwcdn.pl/fpo/24/89/612489/7362794.2.jpg
8,20 10 5 478 ocen społeczności
gatunekMMORPG
64
https://fwcdn.pl/fpo/12/22/611222/7555614.2.jpg
8,19 10 5 601 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
65
https://fwcdn.pl/fpo/76/47/607647/7350092.2.jpg
8,19 10 7 023 oceny społeczności
gatunekRTS
66
https://fwcdn.pl/fpo/40/42/614042/7481662.2.jpg
8,19 10 4 868 ocen społeczności
67
https://fwcdn.pl/fpo/92/16/609216/7425548.2.jpg
8,18 10 3 019 ocen społeczności
gatunekSkradanka / TPS
68
https://fwcdn.pl/fpo/61/82/606182/7539003.2.jpg
8,17 10 16 412 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
69
https://fwcdn.pl/fpo/84/45/608445/7350946.2.jpg
8,17 10 25 844 oceny społeczności
gatunekWyścigi
70
https://fwcdn.pl/fpo/63/42/606342/7601292.2.jpg
8,17 10 17 728 ocen społeczności
gatunekFPS
71
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,15 10 9 940 ocen społeczności
72
https://fwcdn.pl/fpo/24/90/612490/7362938.2.jpg
8,15 10 5 285 ocen społeczności
gatunekMMORPG
73
https://fwcdn.pl/fpo/29/13/622913/7709572.2.jpg
8,15 10 10 940 ocen społeczności
gatunekBijatyka
74
https://fwcdn.pl/fpo/75/56/767556/7908766.2.jpg
8,14 10 6 642 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
75
https://fwcdn.pl/fpo/86/73/688673/7655257.2.jpg
8,12 10 8 711 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
76
https://fwcdn.pl/fpo/97/23/609723/7361432.2.jpg
8,11 10 7 286 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
77
https://fwcdn.pl/fpo/86/01/608601/7350971.2.jpg
8,10 10 18 980 ocen społeczności
gatunekWyścigi
78
https://fwcdn.pl/fpo/55/71/695571/7658901.2.jpg
8,10 10 9 935 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
79
https://fwcdn.pl/fpo/28/96/612896/7528757.2.jpg
8,10 10 25 554 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
80
https://fwcdn.pl/fpo/24/62/662462/7705874.2.jpg
8,10 10 11 632 oceny społeczności
81
https://fwcdn.pl/fpo/87/37/608737/7552598.2.jpg
8,09 10 9 796 ocen społeczności
gatunekRPG
82
https://fwcdn.pl/fpo/40/19/644019/7599240.2.jpg

South Park: The Stick of Truth

8,08 10 9 830 ocen społeczności
gatunekRPG
83
https://fwcdn.pl/fpo/81/24/608124/7607288.2.jpg

8,08 10 9 520 ocen społeczności
gatunekRPG
84
https://fwcdn.pl/fpo/20/48/612048/7533489.2.jpg
8,07 10 10 691 ocen społeczności
gatunekFPS
85
https://fwcdn.pl/fpo/86/15/608615/7350985.2.jpg
8,07 10 8 884 oceny społeczności
gatunekMMORPG
86
https://fwcdn.pl/fpo/60/66/606066/7359653.2.jpg

Dragon Age: Origins

8,07 10 14 752 oceny społeczności
gatunekRPG
87
https://fwcdn.pl/fpo/68/24/606824/7492467.2.jpg
8,06 10 19 356 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
88
https://fwcdn.pl/fpo/85/91/608591/7350962.2.jpg

8,06 10 12 637 ocen społeczności
gatunekFPP / Logiczna
89
https://fwcdn.pl/fpo/84/37/608437/7703966.2.jpg
8,06 10 10 116 ocen społeczności
gatunekRPG
90
https://fwcdn.pl/fpo/70/24/607024/7880575.2.jpg
8,04 10 13 547 ocen społeczności
gatunekTPS
91
https://fwcdn.pl/fpo/12/88/611288/7601289.2.jpg
8,04 10 14 728 ocen społeczności
gatunekTurowa / Taktyczna
92
https://fwcdn.pl/fpo/77/43/607743/7522874.2.jpg
8,04 10 3 979 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
93
https://fwcdn.pl/fpo/44/27/714427/7681924.2.jpg
8,03 10 3 531 ocen społeczności
gatunekRPG
94
https://fwcdn.pl/fpo/43/32/744332/7776485.2.jpg
8,02 10 8 981 ocen społeczności
gatunekRPG
95
https://fwcdn.pl/fpo/84/41/608441/7599200.2.jpg
8,01 10 4 996 ocen społeczności
gatunekFPS
96
https://fwcdn.pl/fpo/13/18/681318/7584808.2.jpg
8,01 10 17 151 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
97
https://fwcdn.pl/fpo/11/12/611112/7601288.2.jpg
8,00 10 10 030 ocen społeczności
gatunekFPS
98
https://fwcdn.pl/fpo/69/58/606958/7582319.2.jpg

Biohazard 2

7,99 10 4 001 ocen społeczności
99
https://fwcdn.pl/fpo/85/95/608595/7369529.2.jpg
7,99 10 11 172 oceny społeczności
gatunekFPS
100
https://fwcdn.pl/fpo/28/49/612849/7363451.2.jpg
7,98 10 6 446 ocen społeczności
gatunekRTS / Turowa
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

    Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO