Kwanba, pod wpływem namowy ojca, zgadza się wziąć udział w tajemniczym rytuale męskiej inicjacji, który odbywa się na terenie RPA.