Jakub Popielecki

Czy te oczy mogą kłamać?

J.Pop
/fwm/article/Czy+te+oczy+mog%C4%85+k%C5%82ama%C4%87-131987