Movie się
"Bloodshot", "Kolor z przestworzy", "Tyler Rake"

Zapraszają Muszyński, Popielecki i Walkiewicz.