Dan postanawia zerwać z przemytem kokainy i przeprowadzić się do Australii.