plakat filmu Życie na nielegalu

Życie na nielegalu

Living Undocumented
45 min.
Życie ośmiu rodzin nielegalnych imigrantów zmienia się w związku ze zmianami amerykańskich przepisów imigracyjnych.