Zwiastun nr 1 2011

produkcja

Co mają ze sobą wspólnego "Casablanca", "Płonące siodła" i "West Side Story"? Poza sukcesem kinowym i ogromną popularnością, zostały uznane za "kulturalnie, historycznie lub estetycznie znaczące" i wpisane do National Film Registry - sukcesywnie powiększającej się listy filmów, budujących dziedzictwo kulturalne USA. "Filmy, które zbudowały Amerykę" wyjaśnia znaczenie archiwum i dokumentuje pracę ludzi, którzy poświęcają się zachowaniu wartościowych dla społeczeństwa obrazów w ich niezmienionej postaci.