Namir z Egiptu postanawia nakręcić film o cudownym objawieniu Matki Boskiej w koptyjskiej wspólnocie chrześcijańskiej.