Rodzinny biznes

Family Business
32m
Paryska rodzina postanawia przekształcić swój podupadły sklepik z koszernym mięsem w pierwszy francuski coffee shop.