Sens życia oraz jego brak

VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan
1h 36m
Porzucony przez dziewczynę Aron postanawia udać się w podróż do Lizbony. Tuż przed wyjazdem poznaje jednak kogoś.