Krakowski Festiwal Filmowy

Złoty Lajkonik

Grand Prix w konkursie ogólnopolskim

wygrane

Srebrny Lajkonik

Nagroda specjalna

wygrane

Nagroda specjalna II

wygrane

Brązowy Lajkonik

Nagroda Główna I

Nagroda Główna II

wygrane

Nagroda Główna III

Nagroda Główna IV

Nagroda profesjonalna

Najlepsze zdjęcia

Najlepsza muzyka

Najlepsza oprawa plastyczna

Za twórcze poszukiwania w zakresie języka filmowego

Nagroda Specjalna w konkursie ogólnopolskim

Nagroda im. Witolda i Jacka Żukowskich

Nagroda Klubu Krytyki Filmowej SD PRL - Syrena Warszawska

Nagroda SFP - Złota Taśma

Nagroda Stowarzyszenia "Wisła - Odra"

Złoty Smok

Grand Prix w konkursie międzynarodowym

wygrane

Nagroda specjalna

Nagroda specjalna II

wygrane

Srebrny Smok

Nagroda Główna I

wygrane

Nagroda Główna II

wygrane

Nagroda Główna III

wygrane

Nagroda Główna IV

Brązowy Smok

Nagroda profesjonalna za zdjęcia

wygrane

Nagroda profesjonalna za muzykę

Dyplom honorowy w konkursie międzynarodowym

Zdobywca II

wygrane

Nagroda Specjalna w konkursie międzynarodowym

Nagroda Międzynarodowej Federacji Klubów Filmowych (FICC) - statuetka Don Kichota

wygrane