Nagroda Parlamentu Europejskiego
Data wręczenia nagród: 27 listopada

Nagroda LUX

Zdobywca

wygrane