Wenus w futrze

La Vénus à la fourrure
1h 36m
Tuż przed końcem przesłuchań do nowej sztuki w teatrze zjawia się Vanda. Mimo początkowej niechęci reżyser pozwala jej się zaprezentować.