Żony siedzących w więzieniu gangsterów terroryzują nowojorską dzielnicę Hell’s Kitchen w 1978 r.