plakat filmu Blazing Transfer Students
Chłopaki z zespołu Johnny's West wcielają się w role uczniów wykonujących misję zleconą im przez tajemniczego dyrektora szkoły.