Chłopaki z zespołu Johnny's West wcielają się w role uczniów wykonujących misję zleconą im przez tajemniczego dyrektora szkoły. 

Teaser nr 1 (angielski) 2017

Chłopaki z zespołu Johnny's West wcielają się w role uczniów wykonujących misję zleconą im przez tajemniczego dyrektora szkoły.