Rewolucja

La Révolution
47 min.
Przyszły wynalazca gilotyny odkrywa chorobę, która sprawia, że arystokraci mordują ludzi z niższych klas społecznych.