) )
Przyszły wynalazca gilotyny odkrywa chorobę, która sprawia, że arystokraci mordują ludzi z niższych klas społecznych.

Teaser nr 1 (angielski) 2020

Przyszły wynalazca gilotyny odkrywa chorobę, która sprawia, że arystokraci mordują ludzi z niższych klas społecznych.