Emily, Jesse i Zach wprowadzają się do domu, w którym praktykowano czarną magię.