Zwiastun nr 1 2015

Gdy w miasteczku dochodzi do epidemii, jego mieszkańcy zaczynają wspólna walkę o przeżycie.