Zwiastun nr 1 2014

gatunek

produkcja

Po powrocie do domu lekarka próbuje naprawić swoje relacje z synem pogorszone przez jej służbę w Afganistanie.