Po powrocie do domu lekarka próbuje naprawić swoje relacje z synem pogorszone przez jej służbę w Afganistanie.