Chris Rock jako narrator, a zarazem badacz problemu, wprowadza widza w świat pełen włosów, tresek i branży fryzjerskiej w USA. Pokazuje różne strony zagadnienia, jakim jest powszechne niezadowolenie Afroamerykanów z jakości i wyglądu swoich włosów oraz ich sposoby (często szkodliwe dla zdrowia) na ujarzmienie ich. Obraz ma wydźwięk optymistyczny, nie brak jednak tutaj głosów rozsądku - rozmowy toczą się wśród klientów zakładów fryzjerskich oraz wśród naukowców.