Obserwatorów ptaków po obu stronach granicy amerykańsko-meksykańskiej łączy chęć ochrony jednych z najpiękniejszych gatunków występujących na świecie.