Zwiastun nr 1 2010

produkcja

Nick Brady, sprzedawca w sklepie muzycznym, zaczyna doświadczać dziwnych wizji transmitowanych z pozaziemskiego źródła.