Rodzina nuklearna

Nuclear Family
53 min.
Reżyserka bada własną przeszłość aby zdefiniować pojęcie "rodzina".