Stockton on My Mind Zwiastun nr 1 2020

produkcja

reżyseria

Burmistrz Tubbs podczas swojej pierwszej kadencji niestrudzenie wprowadza innowacyjne propozycje dla miasta.