Loïe co wieczór elektryzuje publiczność tańcem, który nazwano serpentynowym.