Wicedyrektorzy

Vice Principals
22m
Perypetie dwóch wicedyrektorów szkoły, których największym marzeniem jest awans.