Bronisław Geremek

Benjamin Lewertow

Uhonorowany został 23 tytułami doktora honoris causa m.in. przez uniwersytety w Bolonii, Utrechcie, paryską Sorbonę, Nowym Jorku, Uniwersytet Jagielloński oraz Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
Był Oficerem Francuskiej Legii Honorowej.
Tygodnik "Wprost" przyznał mu tytuł "Człowieka Roku"(1999).
W latach 1956-1958 studiował w Paryżu w École pratique des hautes études.
Prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył go w roku 2001 Orderem Orła Białego.
W 2004 roku otrzymał nagrodę Człowieka Roku przyznawaną przez Gazetę Wyborczą.
Zginął w wypadku samochodowym w Lubieniu (Polska). Został pochowany na Powązkach, w Alei Zasłużonych w Warszawie (Polska).