Irena Eichlerówna

[{"id":6,"name":"actors","above5p":true,"career":{"name":"aktorka"},"ranking":{"name":"Ról aktorskich","link":"/person/ajax/roles/63593/6","url":"/ranking/person/actors/female"},"rating":{"count":413,"rate":8.176755447941888,"desc":"ocen"}}]
8,2
413 ocen gry aktorskiej
Przyszła na świat 19.04.1908 roku w Warszawie, gdzie później się także uczyła. Po zdobyciu dyplomu w 1929 r. Na Oddziale Dramatycznym przy Konserwatorium Muzycznym została zaangażowana do Teatru Wielkiego w Wilnie, gdzie zadebiutowała w sztuce „Dziady” jako Zosia. W latach 1931-38 grała w Krakowie i Lwowie, zaś od 1934 r. dostała pracę w Teatrze Polskim i Narodowym. Podczas wojny grała dla żołnierzy i uchodźców wojennych w Rumunii, Francji. Po klęsce Francji wyjechała do Brazylii, gdzie również grała w teatrze. W 1948 r. powróciła do kraju i została zaangażowana do Teatru Polskiego w Warszawie, ale z przyczyn od siebie niezależnych nie zagrała w żadnym przedstawieniu. Zmarła w 1990 roku w miejscu swojego urodzenia.