Jacek Kuroń

Jacek Jan Kuroń

[{"id":6,"name":"actors","above5p":true,"career":{"name":"aktor"},"ranking":{"name":"Ról aktorskich","link":"/person/ajax/roles/94287/6","url":"/ranking/person/actors/male"},"rating":{"count":2,"rate":4,"desc":"oceny","profession":"gry aktorskiej"}},{"id":20,"name":"voices","above5p":true,"career":{"name":"aktor dubbingowy"},"ranking":{"name":"Ról głosowych","link":"/person/ajax/roles/94287/20","url":"/ranking/person/voices"},"rating":{"count":1,"rate":8,"desc":"ocena","profession":"gry aktorskiej"}}]
4,0
2 oceny gry aktorskiej
Jacek Kuroń był jedną z najbarwniejszych postaci w historii Polski. W czasach PRL-u dał się poznać jako działacz opozycyjny, był jednym z sygnatariuszy Listu 59, współtworzył Komitet Obrony Robotników, brał udział w obradach Okrągłego Stołu.

Wielokrotnie więziono go za działalność opozycyjną. W latach 1989-90 i 1992-93 sprawował funkcje ministra pracy i polityki socjalnej. Był członkiem i wiceprzewodniczącym ugrupowania Unia Demokratyczna (następnie Unia Wolności).

Założył także fundację SOS, która miała za zadanie łagodzić dotkliwe skutki transformacji gospodarczej. W 1995 r. kandydował na urząd Prezydenta RP. Przez wiele lat przewodniczył Komisji Sejmowej do Spraw Mniejszości Narodowych.