Wit Dąbal

forum (1)

  • MEDIUM!

    Absolutne mistrzostwo filmowej fotografii. To zaćmienie śłońca, wzburzone morze, wiatr znad morza...

    1