Film powoduje, że warto myśleć, warto żyć...
Sprawia, że człowiek myśli, czuje..może uciec od rzeczywistości w świat inny niż zna..oddać się rozmyślaniom na temat życia, radości, śmierci, szczęścia...uczuć.
  • ?