7 wspaniałych
Niespodziewane filmowe zgony

Wyboru dokonał Michał Walkiewicz.