7 wspaniałych
Sceny improwizowane

Wyboru dokonał Michał Walkiewicz.