Imponderabilia

17 min.
Podróżujący po świecie mężczyzna prowadzi wewnętrzny dialog z kobietą, która go opuściła. "Imponderabilia" to eksperymentalny poemat filmowy inspirowany kinem Terrence'a Malicka i trenami Jana Kochanowskiego.