Relacja wideo
Otwarcie Ostrego Weekendu Zaangażowanego w kinie Iluzjon

W kinie Iluzjon trwa Ostry Weekend Zaangażowany. Oprócz pokazów filmów non-camerowych zrealizowanych przez Juliana Antonisza, widzowie mogli być również świadkami Plazmotworów tworzonych na żywo przez córki wybitnego animatora - Malwinę i Sabinę Antoniszczak. Akompaniowała im muzyka Małych Instrumentów.