Czarno to widzę

Black-ish
22m
Andre pragnie wychować dzieci zgodnie z zasadami swojej kultury, pomimo że mieszka w sąsiedztwie białych i zamożnych ludzi.