Film powstaje w związku ze 150 rocznicą wydania „Zasad Ekonomii” – dzieła Carla Mengera, od którego swój początek bierze szkoła austriacka.