Topór

Hatchet
1h 33m
Grupa turystów wybiera się na bagna, gdzie - jak głosi legenda - mieszka straszliwie zdeformowany chłopiec.