Wywiad wideo
Rozmawiamy z dyrektorką PISF-u, Magdaleną Sroką

Michał Walkiewicz pyta o edukację, promocję zagraniczną polskiego kina, PiS i komisje eksperckie.  

Krew

Zwiastun nr 1 (sezon 2)