Zwiastun nr 1 2006

reżyseria

obsada

Gavin Attwood (on sam)

Sally Berg (ona sama)

Sonam Bhumtso (ona sama)

więcej

Tybet. Tu osoby niewidome żyją jak wyrzutkowie, na marginesie społecznym – według buddyzmu tybetańskiego są uosobieniem zła. W powszechnym mniemaniu ślepota jest karą za grzechy w poprzednim wcieleniu lub dowodem opętania przez złe duchy. Wytrawni alpiniści i sześcioro niewidomych tybetańskich dzieci wyrusza na ośmiotysięcznik w Himalajach. Alpiniści chcą pomóc dzieciom, aby udowodniły sobie i światu, że choć niewidome, są warte szacunku. Już pierwszy rzut oka na sprawę wystarczy, by uświadomić sobie, jak ryzykowny jest to pomysł.

Uczestników wyprawy dzieli właściwie wszystko: umiejętności, sprawność fizyczna, wytrzymałość, mentalność, hierarchia wartości. Im wyżej, tym bardziej te różnice stają się widoczne i zaczynają dzielić grupę. W dodatku w miarę zbliżania się do szczytu, cel wyprawy okazuje się nieoczywisty i staje się polem gry ambicji himalaistów. Czy ktoś w tych krytycznych warunkach zachowa rozsądek?