plakat filmu 7 grzechów głównych na osiedlu 1000-lecia
Historia Gustawa, Olgierda oraz księdza Alberta. Wszyscy pochodzą z tego samego osiedla i poznali jego ciemne zakamarki. Gustaw napędzany wątpliwościami próbuje obrać inny kurs niż ci, których obserwuje na co dzień.