Dokument przedstawia życie i twórczość Elżbiety Czyżewskiej.