plakat filmu Bezpieczna odległość

Bezpieczna odległość

Distancia de rescate
1 godz. 33 min.
Napięta relacja miedzy dwiema młodymi matkami – przyjezdną i miejscową – prowadzi do odkrycia zbliżającej się katastrofy ekologicznej i duchowej klęski.