Bezrybie

The End of the Line
1h 25m
Dokument analizuje niszczycielski wpływ współczesnego rybołówstwa na światowe populacje ryb.