Zwiastun nr 1 2020

produkcja

USA

Mężczyzna uwięziony w pętli czasu jest zmuszony do wikłania się od nowa w tę samą awanturę z policjantem.