Historia ostatnich lat życia Augusta Emila Fieldorfa, który podczas II wojny światowej był dowódcą Kedywu Armii Krajowej.