Zwiastun nr 1 (angielski) 2017

produkcja

Dwaj bracia alchemicy podejmują próbę ożywienia matki. Gdy kończy się ona porażką, ruszają w podróż, by odnaleźć Kamień Filozoficzny.