Zwiastun nr 1 2013

produkcja

Naukowiec, odkrywając zamarznięte zwłoki trzech zmodyfikowanych genetycznie Rosjan, postanawia je rozmrozić.