Zwiastun nr 1 (angielski) 2004

produkcja

"Jeździec imieniem śmierć" to wspaniały i przerażający thriller psychologiczny.
W początkach XX wieku Rosją wstrząsają wiadomości o zamachach i brutalnych morderstwach. Ofiarami padają wysoko postawieni urzędnicy państwowi, wojskowi i żandarmi. Wszystkie te zabójstwa są dziełem członków Organizacji Bojowej, którą kieruje tajemniczy Żorż (Andrei Panin).
W skład socjalistycznej organizacji wchodzą: młody student-idealista Wania, chcący pomścić śmierć żony robotnik Fiodor, a także Erna, która przystąpiła do terrorystów z wielkiej miłości do Żorża. Rewolucjoniści przygotowują zamach na Wielkiego Księcia Siergieja Aleksandrowicza.
Żorż to człowiek, dla którego terror i śmierć stały się sensem życia... To fanatyk przekonany o swojej nieomylności i bezkarności. Żorż jest częścią świata, w którym rządzi zło, świata, w którym wyniszczającą siłą staje się nawet miłość...