Kto napisze naszą historię

Who Will Write Our History
1 godz. 35 min.
Fabularyzowany film dokumentalny o bezprecedensowym przedsięwzięciu - podziemnym Archiwum Getta.